Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Η Πλύτρα από Google Earth

GeoHack